Verlof

Indien u voor uw kind verlof wilt aanvragen i.v.m. bezoek aan arts/orthodontist o.i.d. kunt u hier het betreffende document downloaden.

Regelgeving verlof religieuze verplichting of levensovertuiging:

  • School mag alleen verlof geven voor de feitelijke duur van de religieuze verplichting. (Voor het offerfeest mag maximaal één schooldag vrij gegeven worden volgens de landelijke richtlijnen)
  • Ouders / verzorgers dienen minimaal 2 dagen vooraf de verlofaanvraag in te vullen

Na invulling kan de leerling de verlofaanvraag voor minder dan een dag aanbieden bij de baliemedewerkster. Verlof voor een dag of langer kan alleen bij de teamleider aangevraagd worden. Deze houdt de regelgeving van de leerplichtambtenaar aan.

http://leerplichtwegwijzer.nl

http://www.vsv-parkstad.nl/