Op de onderstaande websites kunt u meer informatie terugvinden over de kwaliteitszorg van de locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg.

www.venstersvoorverantwoording.nl
www.schoolvo.nl

Direct naar