Kwaliteitszorg is het geheel aan activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. Omdat kwaliteit een relatief begrip is, wordt kwaliteit vaak bepaald door middel van vergelijkingen. Dit kunnen vergelijkingen in tijd zijn (hebben we het dit jaar beter gedaan dan vorig jaar) of vergelijkingen met anderen (hoe hebben we het gedaan in vergelijking met andere scholen).

Direct naar