Het beroepscollege biedt alle leerlingen een eerlijke kans op een succesvolle loopbaan. De ouders spelen een essentiële rol bij het onderwijs van hun kind en er is sprake van partnerschap tussen ouders en school.

Het Beroepscollege maakt samen met ouders afspraken over hun rol en legt deze afspraken vast. Door het geven van cursussen, bijvoorbeeld op pedagogisch gebied, biedt het Beroepscollege ondersteuning bij de eigen ontwikkeling van de betrokken ouders. Tevens levert het Beroepscollege een bijdrage aan processen van gemeenschapsvorming tussen ouders onderling en tussen school en ouders.

Direct naar