De commissie van beroep Eindexamenaangelegenheden

Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de Commissie van beroep bij examens. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling.
Een kandidaat / ouder dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van beroep bij examens.

Adresgegevens

Externe vertrouwenspersonen

Mevrouw B. Slangen
Silhof 39
6418 JV Heerlen
tel: 045 5426486
email: b.slangen@ziggo.nl

De heer mr. C.M. Kuikman
Schovetweg 70
6471 JR Eygelshoven
tel: 045 5322261/06 81910603
email: kuikman@home.nl

Landelijke klachtencommissie onderwijs

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
tel: 030 2809590
fax: 030 2809591
email: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Klokkenluiderscommissie SVO|PL

p/a Akerstraat 85-87
6417 BK Heerlen
onder vermelding van “vertrouwelijk en persoonlijk”
email: klokkenluiderscommissie@svopl.nl

De commissie van beroep eindexamenaangelegenheden

Bestuursbureau Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
p/a Akerstraat 85-87
6417 BK Heerlen
email: info@svopl.nl

Direct naar