Stichting leergeld

Stichting Leergeld
Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdgenoten. Stichting Leergeld kan de helpende hand bieden. Schoolkosten zoals gymkleding, een schooltas, een laptop of bijvoorbeeld een schoolreis kunt u vergoed krijgen.

Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk kan contact opgenomen worden met Stichting Leergeld Parkstad https://www.leergeld.nl/parkstad/ (zie ook onderstaande contactgegevens). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl.

Aanvragen voor de ouderbijdrage van het komende schooljaar moeten worden ingediend vóór 1 oktober bij stichting leergeld. Hiervoor dient u eerst via de school een (gedeeltelijke) kwijtschelding aan te vragen. Mocht u  niet in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag indienen samen met de brief van de school bij Stichting Leergeld Parkstad voor een vergoeding van het (resterende) bedrag van de ouderbijdrage.
U zult zelf een aanvraag moeten indienen in verband met de privacygevoelige gegevens waarmee gewerkt wordt. Stichting Leergeld Parkstad accepteert dan ook geen aanvragen van derden.

Contact
Stichting Leergeld Parkstad
Telefoonnummer: 045 – 574 36 36
(Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 uur tot 13:00 uur)
E-mailadres: info@leergeldparkstad.nl

Postadres:
Leergeld Parkstad
Putgraaf 3
6411 GT  Heerlen

Voor een digitale aanvraag kunt u op de volgende link klikken Doe een aanvraag! | Leergeld Parkstad

Direct naar