Levensecht onderwijs is voor leerlingen van groot belang. Een school met beroepsvoorbereidende opleidingen brengt de leerlingen in aanraking met de praktijk: in het derde en vierde leerjaar gaan de leerlingen stage lopen in het bedrijfsleven. Stage is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Theorie en praktijk vullen elkaar aan. De leerling kan vaardigheden en competenties die op school geleerd en geoefend zijn gaan uitproberen. Tevens ontdekt de leerling welke vaardigheden en competenties nodig zijn en nog ontwikkeld dienen te worden.

Stage is niet hetzelfde als werken. Bij stage horen opdrachten, begeleiding en een beoordeling. In een stageboek zijn al die dingen beschreven die van belang zijn voor de leerling, het bedrijf en de school. Al is een leerling tijdens de stage niet op school aanwezig, de stagiaire blijft een leerling van de school en de school blijft verantwoordelijk.

Er dient een stage-overeenkomst getekend te worden, deze is terug te vinden op onze website.

Direct naar