SVO/PL biedt haar leerlingen en medewerkers een leef-, werk- en leerklimaat, dat zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie. Daartoe voert de stichting veiligheidsbeleid dat op elke school van de stichting van toepassing is.

Elke school werkt dit uit in een schoolveiligheidsplan, waarin beschreven is hoe de fysieke en de sociale veiligheid van leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en andere bezoekers van de school, gewaarborgd worden. Het schoolveiligheidsplan van onze school bestaat uit het veiligheidsbeleid van SVO/PL (inclusief bijlagen) aangevuld met schoolspecifieke uitwerkingen..

Eén van de onderdelen waar de school op inzet, is het worden van een gezonde school. Onze school voert al jaren actief beleid om op allerlei gebieden te komen tot een steeds gezondere school (in de brede zin van het woord, dus ook aspecten m.b.t. bijvoorbeeld veiligheid horen hierbij). In samenwerking met de ggd, maar ook met andere organisaties en instanties, worden diverse activiteiten ingezet om te komen tot een gezonde school. Naast het schoolveiligheidsplan dat de school zelf hanteert, hebben diverse partijen die met veiligheid te maken hebben (gemeenten, scholen, politie, openbaar ministerie, GGD Zuid-Limburg, Halt Limburg en Bureau Voortijdig School Verlaten (VSV) Parkstad), een convenant afgesloten, te weten: “Veiligheid op school krijgt voorrang”. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen.

Direct naar