Elk jaar vragen wij ouders om bij te dragen aan voorzieningen en activiteiten voor leerlingen die noodzakelijk, wenselijk of verrijkend zijn voor het normale lesprogramma, de vrijwillige ouderbijdrage.

Gratis leermiddelen en materialen

Voortgezet onderwijs is in Nederland gratis. Leermiddelen en materialen worden door de school kosteloos aan leerlingen verstrekt. De school ontvangt hiervoor een financiële vergoeding van de overheid. Hieronder vallen onder andere:

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Projectboeken en tabelboeken
 • Examentrainingen en examenbundel
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende dvd’s en cd’s
 • Licentiekosten van digitaal leermateriaal

Scholen mogen geen bijdrage aan ouders vragen voor het onderwijs zelf. Het Beroepscollege locatie Herle stelt de schoolboeken dan ook gratis aan uw kind ter beschikking.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school organiseert, naast het onderwijs, in elk leerjaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn o.a. bedoeld om de groepssfeer in de klassen te versterken. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: introductie, mentoractiviteiten, activiteiten bij de afsluiting van het schooljaar. Om die reden vragen wij aan ouders hiervoor een financiële tegemoetkoming: ‘de vrijwillige ouderbijdrage’.

De ouders ontvangen een ‘overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage’, die altijd ondertekend en ingeleverd dient te worden.

Welke kosten kunt u nog meer verwachten?

Naast de gratis leermiddelen zijn er kosten verbonden aan het volgen van een opleiding aan het Beroepscollege locatie Herle; de niet gratis leermiddelen. Dit betreft verplichte leermiddelen die niet bekostigd worden door de overheid. Te denken valt aan;

 • Werkkleding
 • Werkschoenen
 • Gereedschappen
 • Sportkleding en sportschoenen
 • Beschermingsmiddelen (bv. lasbril)
 • Rekenmachine

Hiervoor ontvangt de school geen vergoeding van het ministerie van Onderwijs. Deze noodzakelijke leermiddelen moeten door ouders worden aangeschaft en de leerling is verplicht om op de eerste schooldag in het bezit te zijn van deze leermiddelen.

Jaarlijks ontvangt u, bij de start van het schooljaar, een overzicht van de leermiddelen en materialen die u moet aanschaffen voor uw kind. In principe bent u natuurlijk vrij deze materialen aan te schaffen waar u wilt, zolang ze voldoen aan de eisen die de school aan het materiaal stelt (denk aan de ARBO-eisen bij veiligheidskleding of het type rekenmachine). Uw kind dient op de eerste schooldag in het bezit zijn van deze materialen.

Tenslotte zijn er nog de aanbevolen leermiddelen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Atlas
 • Woordenboeken
 • Schriften of multomappen
 • Pennen en dergelijke

Het betreft leermiddelen die niet verplicht zijn, maar waarvan wel aanbevolen wordt om ze aan te schaffen.

Op onze website kunt u een overzicht vinden van deze aanbevolen leermiddelen. Op onze website publiceren wij ook per leerjaar een overzicht van de te verwachten kosten. Het gaat hierbij om de kosten van excursies en schoolreizen.

De modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage en de bestellijsten per leerjaar kunt u digitaal vinden op de website van onze school. 

Mocht u niet de beschikking hebben over internettoegang, kunt u bij de administratie een gedrukte versie aanvragen.

Direct naar