Specifieke kenmerken en schoolklimaat

Locatie Herle: een kleinschalige VMBO-school met een zeer breed aanbod.

Locatie Herle is een kleinschalige VMBO-school met extra aandacht voor het leer- en leefklimaat, de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling en de leer- en loopbaanontwikkeling van de leerling, zodat leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst.

Onze school biedt alle leerwegen van het VMBO aan (TL-PLUS, Kader en Basis), inclusief LWOO. Tevens heeft het Herle een breed en uniek aanbod in de praktijkrichtingen.

VMBO onderbouw

In de onderbouw hebben de leerlingen een breed aanbod van vakken. Naast de verplichte vakken krijgen ze “leren leren, leren leven, leren kiezen” (3L) lessen en volgen ze “Praktische Sector Oriëntatie” (PSO) lessen. Deze PSO lessen vinden plaats in de beroepsgerichte afdelingen. Middels de 3L en PSO lessen gaan de leerlingen stevig aan de slag met persoonlijke ontwikkeling en leerachterstanden, het ontdekken van eigen voorkeuren en mogelijkheden, en hun persoonlijke passie.

In de onderbouw werken de basis / kader leerlingen in VMBO-BK boeken en de kader / gemengde / theoretische leerlingen in VMBO-KGT boeken.

De TL-plus leerlingen krijgen tevens extra TL-plus opdrachten ter verdieping en verbreding in verband met de mogelijke TL-plus examenroute in de bovenbouw.

VMBO bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) werken leerlingen op VMBO-basis, VMBO-kader of VMBO-TL-PLUS niveau.

VMBO-basis
De VMBO-basis leerling kiest een profiel, tevens mag de leerling kiezen uit keuzedelen. De leerling heeft naast de theorie-uren 14 uur praktijk. Na het behalen van het diploma kan er doorgestroomd worden naar een MBO niveau 2-opleiding.

VMBO-kader
De VMBO-kader leerling kiest een profiel, tevens mag de leerling kiezen uit keuzedelen. De leerling heeft naast de theorie-uren 14 uur praktijk. Na het behalen van het diploma kan er doorgestroomd worden naar een MBO niveau 3- of 4-opleiding.

VMBO-TL-PLUS
VMBO-TL-PLUS bevat zowel de VMBO gemengde leerweg als de VMBO theoretische leerweg.

De keuze voor TL-PLUS betekent in de bovenbouw dat een leerling een extra (praktijk)vak volgt.
De leerlingen volgen vanaf leerjaar 3 de TL-PLUS variant.
De TL-PLUS leerlingen zijn met hun diploma (VMBO gemengd diploma of VMBO-TL diploma) toelaatbaar tot niveau 4-opleidingen binnen het MBO.
Een TL-PLUS leerling met 7 eindexamenvakken theorie heeft tevens goede doorstroommogelijkheden richting de HAVO. De meeste AVO-scholen stellen 7 eindexamenvakken als regel om toelaatbaar te zijn tot de HAVO.

Onze afdelingen in de bovenbouw

Zie website

Direct naar