Office 365

Sinds het schooljaar 2015 – 2016 maken de leerlingen, net zo als de docenten, gebruik van Office 365.

Office 365 is een verzameling van programma’s die voor dagelijks gebruik op school, maar ook thuis, erg handig is. Met name applicaties als “Mail” en “Word”, maar ook Excel worden in toenemende mate gebruikt. De leerlingen ontvangen een basis-instructie t.a.v. het gebruik van Office 365 en SOMtoday.

Tijdens deze instructie ontvangen de leerlingen ook hun inloggegevens (eenmalig) voor alle ICT-middelen en applicaties. Uiteraard dient de privacy van uw zoon / dochter gewaarborgd te zijn. Het beheer van deze inloggegevens ligt bij de leerling. Met behulp van deze gegevens kunt u dus, samen met uw kind, de ontwikkeling van uw zoon of dochter volgen.

De link naar SOMtoday en Office365 vindt u op de startpagina van de website van het Beroepscollege locatie Herle.

SOMToday

Ouders / verzorgers van onze locatie hebben de mogelijkheid om inzage te hebben in de door hun zoon / dochter behaalde cijfers, huiswerk en de (eventuele) afwezigheidsgegevens. Het is de bedoeling van de school om u, ouders, directer te betrekken bij het leerproces van uw kind en u de gelegenheid te bieden om de resultaten en absentiegegevens continu te bekijken en met zoon of dochter te kunnen bespreken.

Dit betekent uiteraard ook dat u moet weten welke afspraken er intern met betrekking tot de correctie en cijferverwerking gemaakt zijn. Deze afspraken krijgt de leerling, bij uitreiking van zijn inloggegevens, schriftelijk mee naar huis. Hieronder een korte samenvatting.

Gemaakte en gecorrigeerde toetsen worden zo spoedig mogelijk besproken. Binnen drie weken na afname van een toets wordt deze gecorrigeerd en verwerkt in de resultatenmodule van SOMtoday.

Bring your own device

Als school vragen wij ouders en leerlingen om tijdens de 3L lessen een eigen device in te zetten. Tijdens deze lessen werken de leerlingen aan een eigen onderwijsprogramma dat veelal digitaal aangeboden wordt. Ook dyslexie leerlingen dienen een eigen device in te zetten.

Voor actueel nieuws over ICT-ontwikkelingen op onze locatie en voor hulp hierbij, verwijzen wij u graag naar onze website. Mocht u onverhoopt problemen ondervinden met de toegang tot onze ICT-faciliteiten dan wel opmerkingen hebben, dan kunt u per e-mail contact opnemen met dhr. B. Bosch, I-coach Beroepscollege locatie Herle (hmg.bosch@bcpl.nl)

Direct naar