Conform landelijke regelgeving zijn er geen kosten meer verbonden aan het gebruik van leer- en werkboeken. Daartoe wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten. Overige leer- en hulpmiddelen zoals naslagwerken, etc. zijn van deze regeling uitgesloten en moeten door de leerlingen zelf worden aangeschaft.

De leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar de boeken in bruikleen. Ouder(s) en leerlingen dienen de boeken te controleren en de gebruikersovereenkomst te tekenen.

Onze school voert een boeteregeling indien boeken niet of beschadigd ingeleverd worden. Ga dus zorgvuldig met de boeken om.

 • Alle boeken en werkboeken dienen gekaft worden
 • We schrijven niet in boeken en werkboeken
 • Plak geen plakband op de originele kaft van het boek
 • Vervoer de boeken en werkboeken van- en naar school in een stevige tas
 • Bescherm de boeken goed tegen vocht

Gebruikersovereenkomst

 • Controleer de boekenlijst
 • Controleer de boeken op schade
  • Geen sticker in boek /werkboek wil zeggen het boek nieuw is
  • Een groene sticker wil zeggen dat het boek niet nieuw maar wel nog in orde is
  • Een rode sticker wil zeggen dat het boek weliswaar beschadigd maar wel nog goed bruikbaar is
  • Een gele sticker wil zeggen dat er geen verdere beschadiging heeft plaatsgevonden
 • De getekende gebruikersovereenkomst (door ouder(s)) dient ingeleverd te worden als alles in orde is
 • Zet op de binnenkant van de kaft van het boek je naam en je klas om te kunnen achterhalen van wie welk boek is

 

Direct naar