Kluisjes
Wij adviseren leerlingen om waardevolle spullen die op school niet nodig zijn thuis te laten. De school is namelijk niet aansprakelijk voor diefstal of verlies.
De school stelt voor alle leerlingen een kluisje ter beschikking voor het opbergen van spullen. De huur van het kluisje bedraagt €10,- per jaar. Voor de sleutel wordt een éénmalige borg gerekend die bij inlevering van de sleutel wordt terugbetaald.
In de kluisjes mogen alleen spullen bewaard worden die op school nodig zijn. De school mag en zal onaangekondigde controles uitoefenen op de inhoud van de kluisjes in aanwezigheid van de huurder en/of de politie.

Werkkleding
In de praktijklessen zijn de leerlingen verplicht de daarvoor voorgeschreven werkkleding te dragen. Leerlingen, die geen werkkleding dragen worden vanwege de veiligheid niet toegelaten tot de les.

Gymkleding
Bij de gymnastieklessen is gymkleding verplicht. De leerlingen dragen een T shirt, rood met opdruk, dicht tot aan de hals en een zwarte korte broek.

Portretrecht
Het maken van opnames van derden in het gebouw zonder toestemming wordt als een ernstige inbreuk op privacy beschouwd en kan leiden tot een officiële waarschuwing of zelfs schorsing. Dat geldt tevens voor het beschadigen van de goede naam van leerlingen, docenten en de school door het plaatsen van foto- en / of filmpjes op internet. Wij baseren ons daarbij op de volgende tekst en afspraak, die voor alle scholen geldt die onder het SVOPL-bestuur vallen:

‘Het openbaar maken van beeldmateriaal (foto,video, film), gemaakt zonder toestemming van de geportretteerde, is bij wet verboden. Op grond hiervan verbiedt de school leerlingen c.q. medewerkers beeldmateriaal te maken van andere leerlingen c.q. medewerkers en te verspreiden indien geportretteerde persoon daarvoor geen toestemming heeft gegeven.’

Ouders die bezwaar hebben tegen het plaatsen van gemaakte foto’s van zoon / dochter op de website van de school (bijvoorbeeld foto’s van schoolactiviteiten), moeten dit kenbaar maken.

Dit kan per brief of per e-mail.

Direct naar