Schoolbenodigdheden

Licenties, leer- en werkboeken worden door de school verzorgd. Een aantal ondersteunende leermiddelen, zoals laptops, woordenboeken, rekenmachine, blijft voor rekening van de ouders. De verstrekte boeken dienen aan het einde van het schooljaar in zijn volledigheid en in goede staat bij de school ingeleverd te worden m.u.v. de boeken die als eigendom staan aangeduid in de boekenlijst. Indien dit niet het geval is, zal de school de kosten bij de ouders in rekening brengen.