Verlofaanvraag

Indien u voor uw kind verlof wilt aanvragen i.v.m. bezoek aan arts/orthodontist o.i.d. kunt aan het einde van deze bladzijde het betreffende document downloaden.

Na invulling kan de leerling de verlofaanvraag voor minder dan een dag aanbieden bij de baliemedewerkster. Verlof voor een dag of langer kan alleen bij de teamleider aangevraagd worden. Deze houdt de regelgeving van de leerplichtambtenaar aan.

verlofaanvraag-1213

Direct naar