Informatie Jeugd Gezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als je in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs zit nodigen we je uit voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Gezondheidsonderzoek

In de tweede klas van de middelbare school krijg je een uitnodiging van de jeugdverpleegkundige voor een gezondheidsonderzoek. Ze kijkt dan naar je lichamelijke én je geestelijke gezondheid. Dus of je lichaam gezond is en hoe je je voelt. Ook praat je met haar over je gedrag en leefgewoonten, zoals eten, roken, alcoholgebruik en sporten. Het onderzoek vindt op school plaats en duurt ongeveer 20 minuten. Als je ergens last van hebt of je zit niet lekker in je vel, zeg dit dan zeker tegen de jeugdverpleegkundige! Zij vertelt niks door zonder jouw toestemming en kan je helpen met je problemen. En als je extra hulp of zorg nodig hebt, kijkt ze samen met jou wat daarvoor nodig is.

Aanvullende informatie is erg belangrijk

Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we je van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Laat de uitnodiging en vragenlijst ook even aan je ouders zien, zodat zij weten dat je bent uitgenodigd en waarnaar gevraagd wordt. Vul de vragenlijst dan in en neem ‘m mee naar het gezondheidsonderzoek. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met al je gegevens.

Inentingen

Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden twee HPV prikken (vaccin tegen baarmoederhalskanker). Hiervoor ontvang je een uitnodiging.

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte

Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisicoís toenemen.

Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauwer samen met de school en het regionale bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken.

Vragen of zorgen?

Als je vragen hebt of je zit niet lekker in je vel, neem dan gerust zelf contact op met het Team JGZ. Of loop eens binnen bij de jeugdverpleegkundige als ze op school is. Ook ouders kunnen met vragen of zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van hun zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ. Wij helpen u graag!

Contact

Team JGZ Parkstad Oost

Marianne Romkens, jeugdverpleegkundige

Anet Welzen, doktersassistente

Nicky Platte-van Attekum, jeugdarts,

Locatie:
De Dormig 3
6371 VA Landgraaf

Aanwezig op:
Maandag-dinsdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
Donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur

E: infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl

T: 045-2114504

www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg

Direct naar