Anti-pestprotocol

Pesten is een wezenlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de zestien leerlingen in het voortgezet onderwijs slachtoffer is van pestgedrag (gemiddeld één leerling per klas.) Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor leerlingen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. De omvang en zwaarte van het probleem leiden tot de noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van jongeren, in het bijzonder door ouders en leerkrachten.

Bestuur en directie dienen, om een passend en afdoend antwoord te vinden op het probleem pesten, uit te gaan van een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, gebaseerd op afgesproken beleid. Aanspreekpunt voor ouders is de coach / mentor van de leerling. Het Beroepscollege wenst een samenwerking ook daadwerkelijk aan te gaan, te stimuleren en levend te houden.

Meer informatie zie Anti-pestprotocol – SVOPL

Antipestprotocol-SVOPL

Direct naar