Verlof

Wanneer verlof noodzakelijk is, dient u dit middels een verlofbrief vooraf aan te vragen. Klik hier voor de verlofbrief.
Verlof korter dan een dag kan aangevraagd worden bij de receptioniste. Deze zal het verlof in ons systeem zetten. Verlof voor een hele dag of meerdere dagen kan alleen aangevraagd worden bij de teamleider. Wij vragen u afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen zodat uw kind zo min mogelijk onderwijstijd mist.

Direct naar