Zorg & Welzijn (ZW)

Wat leuk dat je een kijkje neemt binnen het profiel Zorg en Welzijn!

Het profiel
Wij werken sinds een aantal jaar met een vernieuwd beroepsgericht examenprogramma.
Leerlingen volgen 4 verplichte profielvakken, te weten:
– Mens en activiteit
– Mens en gezondheid
– Mens en omgeving
– Mens en zorg

Naast de 4 profielvakken, bieden wij ook 3 keuzevakken aan. 1 van die keuzevakken is kennismaking met uiterlijke verzorging. Dit keuzevak wordt aangeboden in de vorm van een project in leerjaar 3. Dit project heet Summertime@Herle en vindt plaats voor de zomervakantie.
Naast de 3 keuzevakken binnen ons profiel, kunnen leerlingen in leerjaar 3 ook nog kiezen voor een profieloverstijgend keuzevak. Dat betekent dat zij ook een keuzevak buiten hun profiel van Zorg en Welzijn kunnen kiezen.

Stage
Ons profiel biedt een drietal stagemomenten, namelijk:
– Interne stage – leerjaar 3 (1 week)
– Externe stage – leerjaar 3 (2 weken)
– Externe stage – leerjaar 4 (1 week)

Direct naar