Brugklas-informatie

Voor specifieke vragen over de onderbouw kunt u contact opnemen met de teamleider, Dhr. L. Reijnders
U kunt hem bereiken via het telefoonnummer van de school (045-5721010).

Data schooljaar 2020-2021
Donderdag 21 januari Informatie avond ouders 19.00 uur
Zaterdag 30 januari Open dag 10.30 – 13.30 uur
Woensdag 3 februari Informatie avond ouders 19.00 uur
Dinsdag 9 februari Doedag

 

 

Direct naar