Aanmelding klas 2,3 en 4

Als u uw zoon/dochter voor klas 2, 3 of 4 wilt aanmelden, vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 kunt u hier downloaden en vervolgens invullen
 • Het aanmeldingsformulier voor leerjaar 3 en 4 kun u hier downloaden en vervolgens invullen
 • Een kopie van de identiteitskaart van de leerling

Wij vragen u ook de onderstaande gegevens aan te leveren (op te vragen bij de huidige school):

 • Gemeenschappelijk inlichtingen- en adviesformulier (in te vullen door huidige mentor/decaan) (kunt u het hier downloaden)
 • Adviesformulier basisschool of Onderwijskundig rapport Basisschool
 • CITO-score
 • Meest recente cijferlijst/rapport
 • Gegevens uit leerlingvolgsysteem
 • (eventuele) resultaten van loopbaanonderzoek, sectororiëntatie

Indien van toepassing:

 • Dyslexieverklaring
 • Dyscalculieverklaring
 • Overzicht gediagnosticeerde leer belemmerende factoren (bijv. ADHD, Asperger)
 • RVC-beschikking LWOO

Als uw zoon/dochter specifieke hulp heeft gehad op de huidige school, dan graag de daarbij behorende bescheiden ook aanleveren:

 • Onderwijskundig rapport
 • Handelingsplannen
 • Ontwikkelingsperspectiefplan
 • 1 gezin – 1 plan
 • Verslagen hulpverleningsinstanties

Zodra alle gevraagde gegevens bij onze administratie zijn aangeleverd, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Daarna verneemt u of uw zoon/dochter bij ons geplaatst kan worden.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de intakefunctionaris, mevr. I. Rompen-Agouzoul (i.rompen-agouzoul@bcpl.nl)

1803-30-folder-overstappen

Direct naar