Leerlingenraadreglement

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen die zich inzet voor de belangen van de medeleerlingen. De raad bestaat uit ongeveer 12 leden uit verschillende leerjaren. De leden zoeken oplossingen voor problemen waar leerlingen tegenaan lopen en kijken naar zaken die binnen de school verbeterd kunnen worden. Ook organiseert de leerlingenraad activiteiten. De raad heeft een aantal keren per jaar overleg met de sectordirecteur.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen die zich inzetten voor de belangen van de medeleerlingen. De raad bestaat uit ongeveer 12 leden uit verschillende leerjaren. De leden zoeken oplossingen voor problemen waar leerlingen tegenaan lopen en kijken naar zaken die binnen de school verbeterd kunnen worden. Ook organiseert de leerlingenraad activiteiten. De raad heeft een aantal keren per jaar overleg met de sectordirecteur.

Leerlingenraadreglement