Hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt, kun je altijd terecht bij je mentor.
Kan de mentor je niet helpen of is je mentor afwezig, zoek dan je schaduwmentor op.

Verdere of specifieke hulp kun je vragen aan:

Teamleider:
Meneer Reijnders (OB)  lhm.reijnders@bcpl.nl

Meneer Heynen (BB) rjm.heynen@bcpl.nl

Zorgcoördinator:
Meneer Vollema  pr.vollema@bcpl.nl

Begeleider passend onderwijs:
Mevrouw Wingen ahom.wingen-bosch@bcpl.nl                      

Pestcoördinator:
Meneer Bezemer bpm.bezemer@bcpl.nl

Maatschappelijk werkster:
Lidwine Douven
ldouven@alcander.nl

Pedagogisch Medewerker:
Mevrouw Bosch
hpj.bosch@bcpl.nl   

Didactisch begeleider:
Mevrouw Damoiseaux – Logister
kj.damoiseaux-logister@bcpl.nl
Mevrouw Stallenberg
aaf.stallenberg@bcpl.nl

Voor de mailadressen van mentoren / schaduwmentoren / docenten ga je op deze website bij Contact naar Ons team.

Klik hier voor het formulier “Leren leren”

Direct naar