Dyslexie

Heeft u vragen of problemen, neemt u dan contact op via rjh.domante@svopl.nl

Onze dyslexieaanpak

Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen op Herle gebruik maken van enkele hulpmiddelen. Ze maken gebruik van:

  • Tijdsverlenging bij toetsen in de toetsweken;
  • Afname toetsen in de toetsweek in een apart lokaal.

 

Ze mogen tevens kiezen om:

  • Toetsen uit te laten vergroten (groter lettertype);
  • Web2speech (voorlezen digitale lesmethode);
  • Inzet kurzweil (voornamelijk bij toetsen);
  • Volgen kurzweiltraining na schooltijd;
  • Volgen naschoolse didactische begeleiding bij dyslexiespecialist.

Wanneer een leerling kiest om kurzweil te gaan gebruiken, zal de leerling zelf voor een geschikte laptop moeten zorgen. Herle zal zorgdragen voor de installatie van Kurzweil. Leerlingen die met Kurzweil werken, maken vooral de toetsen met behulp van dit programma.

 

De nieuwe leerlingen en ouders krijgen in het begin van het schooljaar uitleg over onze dyslexieaanpak.

 

Bij dringende vragen neem contact op met: rjh.domante@svopl.nl