Waar wij voor staan

BCPL locatie Herle is een VMBO-school die staat voor:

 • Een veilig leer- en leefklimaat voor de leerling
 • Zorg en begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling
 • Begeleiding in het leren kiezen door op een praktische manier leerlingen eigen talenten, passies en ambities te laten ontdekken


This is how we do it

Herle biedt jou een veilig leer- en leefklimaat omdat:

 • We een kleinschalige school zijn
 • We duidelijke regels en afspraken hebben
 • De pauzes van onderbouw en bovenbouw gescheiden zijn
 • Ook als leerkrachten afwezig zijn de lessen (tussenuren) doorgaan
 • Op school = op school
 • Preventielessen gezond leven en veel sport
 • Veilig en goed bereikbaar


Personal attention

Herle biedt jou zorg en begeleiding bij jouw eigen ontwikkeling omdat:

 • De mentor veel lessen aan je geeft en je goed kent
 • Jouw mentor jouw ontwikkeling en vorderingen regelmatig bekijkt en bespreekt met jou, je ouders, het team, de teamleider en de zorgcoördinator
 • Jij getraind wordt in het leren eigen verantwoordelijkheid te dragen voor leerresultaten en gedrag
 • Er individuele programma’s mogelijk zijn waar nodig
 • Er na schooltijd extra didactische begeleiding gegeven kan worden bij taal en rekenachterstanden
 • Je in de 3L lessen in de onderbouw leert leren, leert leven en leert kiezen
 • Je kunt doorstromen naar het niveau dat het beste bij je past

 

Taste your future

Herle begeleidt jou in het leren kiezen doordat:

 • Herle een school is met heel veel verschillende profielen
  • Economie & Ondernemen
  • Horeca, bakkerij & recreatie
  • Zorg & Welzijn
  • Techniek
 • Je vanaf leerjaar 1 lessen krijgt in alle afdelingen, we noemen dit praktische profieloriëntatie
 • Je in je eigen loopbaandossier en talantenmap werkt om je eigen passie, talenten en ambities te ontdekken
 • Je in de bovenbouw kunt kiezen voor een specifiek of breed aanbod
 • Er een breed aanbod is van verschillende activiteiten gedurende de 4 schooljaren

Wij bieden alle niveaus aan:
VMBO – basis
VMBO – kader
VMBO – gemengde leerweg
VMBO – theoretische leerweg PLUS

Download hier de folder van ‘waar wij voor staan’

De algemene uitleg over de niveaus van het VMBO kunt u lezen op: http://www.govmbo.nl/leerwegen-in-het-vmbo

Kijk verder op onze website om nog meer te weten te komen over onze school.

Vragen kunnen gesteld worden via Contact.

Direct naar